Tròng kính AO - Mỹ. Phân Phối : Công Ty Anh Dạng

Tròng kính Ao h

Tròng kính Ao h
Ngày Đăng : 13/03/2019 - 3:44 PM

 

 

 • Với lớp tráng đặc biệt chống trầy, chống bám bụi và hơi nước
 • Chiết suất 1.56 Airmark
 • Chống phản quang hàng đầu
 • Giảm sự biến dạng của hình ảnh
 • Nhẹ, mỏng, chống trầy với 8 lớp bảo vệ
 • Hoàn toàn bảo vệ mắt khỏi tia cực tím
 • Tăng cường tính năng chống chói
 • Chống tia điện từ có hại
 • Đặc biệt Crizal là dấu hiệu nhận dạng độc quyền của Essilor

 

Chiết xuất

Độ cầu

SPH

Độ loạn

CYL

Giá (VNĐ/Cặp)

 

0.00 đến ±6.00

 

120.000

 

0.00 đến ±6.00

-0.25 đến -2.00

180.000

 

0.00 đến ±6.00

-2.25 đến -4.00

280.000

 

0.00 đến ±6.00

-0.25 đến -2.00

180.000

 

Tròng kính Ao i

Tròng kính Ao i
Ngày Đăng : 13/03/2019 - 3:44 PM

 

 

 • Với lớp tráng đặc biệt chống trầy, chống bám bụi và hơi nước
 • Chiết suất 1.56 Airmark
 • Chống phản quang hàng đầu
 • Giảm sự biến dạng của hình ảnh
 • Nhẹ, mỏng, chống trầy với 8 lớp bảo vệ
 • Hoàn toàn bảo vệ mắt khỏi tia cực tím
 • Tăng cường tính năng chống chói
 • Chống tia điện từ có hại
 • Đặc biệt Crizal là dấu hiệu nhận dạng độc quyền của Essilor

 

Chiết xuất

Độ cầu

SPH

Độ loạn

CYL

Giá (VNĐ/Cặp)

 

0.00 đến ±6.00

 

120.000

 

0.00 đến ±6.00

-0.25 đến -2.00

180.000

 

0.00 đến ±6.00

-2.25 đến -4.00

280.000

 

0.00 đến ±6.00

-0.25 đến -2.00

180.000

 

Tròng kính Ao j

Tròng kính Ao j
Ngày Đăng : 13/03/2019 - 3:45 PM

 

 

 • Với lớp tráng đặc biệt chống trầy, chống bám bụi và hơi nước
 • Chiết suất 1.56 Airmark
 • Chống phản quang hàng đầu
 • Giảm sự biến dạng của hình ảnh
 • Nhẹ, mỏng, chống trầy với 8 lớp bảo vệ
 • Hoàn toàn bảo vệ mắt khỏi tia cực tím
 • Tăng cường tính năng chống chói
 • Chống tia điện từ có hại
 • Đặc biệt Crizal là dấu hiệu nhận dạng độc quyền của Essilor

 

Chiết xuất

Độ cầu

SPH

Độ loạn

CYL

Giá (VNĐ/Cặp)

 

0.00 đến ±6.00

 

120.000

 

0.00 đến ±6.00

-0.25 đến -2.00

180.000

 

0.00 đến ±6.00

-2.25 đến -4.00

280.000

 

0.00 đến ±6.00

-0.25 đến -2.00

180.000

 

Tròng kính Ao k

Tròng kính Ao k
Ngày Đăng : 13/03/2019 - 3:46 PM

 

 

 • Với lớp tráng đặc biệt chống trầy, chống bám bụi và hơi nước
 • Chiết suất 1.56 Airmark
 • Chống phản quang hàng đầu
 • Giảm sự biến dạng của hình ảnh
 • Nhẹ, mỏng, chống trầy với 8 lớp bảo vệ
 • Hoàn toàn bảo vệ mắt khỏi tia cực tím
 • Tăng cường tính năng chống chói
 • Chống tia điện từ có hại
 • Đặc biệt Crizal là dấu hiệu nhận dạng độc quyền của Essilor

 

Chiết xuất

Độ cầu

SPH

Độ loạn

CYL

Giá (VNĐ/Cặp)

 

0.00 đến ±6.00

 

120.000

 

0.00 đến ±6.00

-0.25 đến -2.00

180.000

 

0.00 đến ±6.00

-2.25 đến -4.00

280.000

 

0.00 đến ±6.00

-0.25 đến -2.00

180.000

 

Tròng kính Ao l

Tròng kính Ao l
Ngày Đăng : 13/03/2019 - 3:47 PM

 

 

 • Với lớp tráng đặc biệt chống trầy, chống bám bụi và hơi nước
 • Chiết suất 1.56 Airmark
 • Chống phản quang hàng đầu
 • Giảm sự biến dạng của hình ảnh
 • Nhẹ, mỏng, chống trầy với 8 lớp bảo vệ
 • Hoàn toàn bảo vệ mắt khỏi tia cực tím
 • Tăng cường tính năng chống chói
 • Chống tia điện từ có hại
 • Đặc biệt Crizal là dấu hiệu nhận dạng độc quyền của Essilor

 

Chiết xuất

Độ cầu

SPH

Độ loạn

CYL

Giá (VNĐ/Cặp)

 

0.00 đến ±6.00

 

120.000

 

0.00 đến ±6.00

-0.25 đến -2.00

180.000

 

0.00 đến ±6.00

-2.25 đến -4.00

280.000

 

0.00 đến ±6.00

-0.25 đến -2.00

180.000

 

Đa Tròng Mở Rộng

Danh mục liên quan